Доступ до публічної інформації

 

Право на доступ до публічної інформації напряму пов’язане з участю суспільства у процесі прийняття рішень у державі, сприяє прозорості органів державного управління, боротьбі з корупцією, є важливим компонентом належного врядування та показником демократичності в суспільстві.

Забезпечення права на доступ до інформації гарантується на конституційному рівні та визначається у засадничих міжнародних документах.

Правові механізми реалізації громадянами права на інформацію деталізовані в законах України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актах.

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Публічна інформація, створена в процесі діяльності Дослідницької служби Верховної Ради України, надається у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

 Форма для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Дослідницька служба Верховної Ради України

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Доступ до публічної інформації”