Дослідницька служба Верховної Ради України співпрацює з провідними вітчизняними науковими установами та центрами, бібліотеками, закладами вищої освіти, органами державної влади тощо.

Взаємодія з вітчизняними партнерами спрямовувалася на залучення їх фахівців до проведення тренінгів для народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та помічників-консультантів народних депутатів України, експертних обговорень, аналізу якості підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів Дослідницької служби. Укладено 27 договорів / меморандумів про співпрацю, зокрема:

Договір про співпрацю з Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського (02.11.2022);

Меморандум про співпрацю з Громадською організацією «Інтерньюз-Україна» в рамках впровадження Проекту Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) «Програма РАДА: наступне покоління» (02.11.2022);

Угоду про співробітництво з Державною митною службою України (04.11.2022);

Договір про співпрацю з Державним податковим університетом (10.11.2022);

Договір про співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (10.11.2022);

Договір про співпрацю з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01.12.2022);

Договір про співпрацю з Київським регіональним центром Національної академії правових наук України (02.12.2022);

Меморандум про співпрацю з Службою безпеки України (07.12.2022);

Меморандум про співпрацю з Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (07.12.2022);

Договір про співпрацю з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (08.12.2022);

Меморандум про співпрацю з Національним інститутом стратегічних досліджень (29.12.2022);

– Договір про співпрацю з Запорізьким національним університетом (16.01.2023);

– Договір про співпрацю з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (20.01.2023);

Договір про співпрацю з Державним торговельно-економічним університетом (28.02.2023);

– Договір про співпрацю з Державним закладом післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (09.03.2023);

– Договір про співпрацю з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого (16.05.2023);

– Договір про співпрацю з Академією Державної пенітенціарної служби (18.05.2023);

– Договір про співпрацю з Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України (26.05.2023);

– Угода про співробітництво з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (01.06.2023);

– Меморандум про співробітництво з Національною школою суддів України (06.06.2023);

– Договір про співпрацю з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (29.06.2023);

– Договір про співпрацю з Національною службою посередництва і примирення (19.07.2023);

– Договір про співпрацю з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (22.08.2023);

– Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Національним агентством з питань запобігання корупції (24.08.2023);

– Договір про співпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки (21.09.2023);

– Договір про співпрацю з Ужгородським національним університетом (11.10.2023);

– Меморандум про співробітництво з Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (02.12.2023).

У межах підписаних договорів / меморандумів про співпрацю фахівці партнерів (за згодою) включаються до Бази даних зовнішніх експертів Дослідницької служби Верховної Ради України.

Налагоджено співпрацю з Урядовим офісом з координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

У межах співробітництва між Дослідницькою службою та вітчизняними організаціями й науковими установами забезпечувалася консультативно-експертна участь при проведенні публічних заходів, підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень, НАЗК, СБУ, Державною митною службою України, Міністерством юстиції України, Міністерством оборони України, РНБО України тощо.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Взаємодія з вітчизняними організаціями та установами”