2023 рік

Участь у діяльності робочих груп, створених Верховною Радою України та її органами

 

– У рамках підгрупи «Парламентська реформа» робочої групи з державного управління Національної Ради з відновлення України від наслідків війни працівники Дослідницької служби взяли участь у засіданні робочої групи, під час якого обговорювалися питання приведення Регламенту Верховної Ради України у відповідність до Конституції України, і надали відповідні пропозиції.

– Проводилася робота з опрацювання питань, пов'язаних зі створенням системи військової юстиції та військової поліції в Україні в межах робочої групи Комітету з питань правоохоронної діяльності, зокрема щодо розробки нового законопроекту про військову поліцію.

Працівники Дослідницької служби брали участь у діяльності робочих груп, створених комітетами Верховної Ради України, зокрема щодо підготовки до другого читання законопроектів:

- «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон» (реєстр. № 2365 від 31.10.2019 р.);

- «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань» (реєстр. № 7731 від 05.09.2022 р.);

- «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство» (реєстр. № 8011 від 08.09.2022 р.);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» (реєстр. № 8313 від 27.12.2022 р.);

- «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах» (реєстр. № 8244 від 29.11.2022 р.);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» (реєстр. № 5695 від 23.06.2021 р.);

- «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» щодо надання Пенсійному фонду України інформації про перетин кордону» (реєстр. № 9004 від 08.02.2023 р.);

- «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (№ 7632 від 03.08.2022 р.).

– Працівники Дослідницької служби підготували матеріали та виступили з доповіддю на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

 

Експертні обговорення

 

Працівники Дослідницької служби у взаємодії з комітетами Верховної Ради України брали участь у заходах з експертного обговорення актуальних питань законотворчої діяльності парламенту (готували матеріали, виступали з доповідями та презентаціями власних досліджень).

Серед них:

- засідання круглого столу «Правовий моніторинг у постзаконодавчому контролі: від теорії до практики» (спільно з Науково-дослідним інститутом правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України за участю народних депутатів України, керівництва Апарату Верховної Ради України);

- експертне обговорення «Підвищення інституційної спроможності парламентських комітетів як запорука оптимізації законодавчого процесу» (за участю народних депутатів України – членів Комітету з питань правової політики);

- експертне обговорення «Постзаконодавчий контроль як ефективний інструмент оцінювання законодавства» (організовано програмою Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: наступне покоління» за участю представників комітетів та керівництва Апарату Верховної Ради України);

- експертне обговорення положень проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 6504) (Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування);

- робоча нарада з обговорення проблемних положень проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» (реєстр. № 8038) (Комітет з питань правоохоронної діяльності);

- комітетські слухання «Інструменти суспільної підтримки ветеранів-учасників бойових дій» (Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів);

- засідання круглого столу «Рівень пенсійного забезпечення в Україні та країнах ЄС» (Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів);

- засідання круглого столу «Стан функціонування автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» (Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів);

- громадське обговорення спільної ініціативи Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і Міністерства соціальної політики України щодо популяризації запровадження накопичувального пенсійного забезпечення;

- нарада Міністерства економіки України з питань реформування трудового законодавства, проведена спільно з Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

- засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за результатами аналізу практики застосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» від 4 лютого 2021 року;

- засідання круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку медичної освіти в Україні: сучасні виклики» (Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування);

- засідання круглого столу «Розвиток громадської участі в процесі формування владних рішень на рівні місцевого самоврядування», у рамках якого відбулося обговорення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» (реєстр.  7283) (Комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування).


2022 рік

У 2022 році в контексті забезпечення співпраці з комітетами Верховної Ради України проведено презентацію Дослідницької служби та її відділів на засіданні 17 парламентських комітетів.

Із метою належного планування роботи Дослідницької служби на 2023 рік надіслано листи головам комітетів Верховної Ради України про надання пропозицій щодо профільної тематики, яка могла би стати предметом дослідження та розробки Дослідницькою службою відповідних концепцій розвитку законодавчого регулювання суспільних відносин, та отримано відповіді від 9 комітетів щодо напрямів профільної тематики досліджень (Комітет з питань правової політики; Комітет з питань правоохоронної діяльності; Комітет з питань прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин; Комітет з питань цифрової трансформації; Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Комітет з питань бюджету; Комітет з питань економічного розвитку; Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України).

На запрошення комітетів Верховної Ради України працівники Дослідницької служби брали участь у комітетських слуханнях, обговореннях та інших заходах з актуальних питань розвитку законодавства (15):

- щомісячних комітетських обговореннях на тему: «Про стан готовності системи виплати громадянам житлових субсидій» (12.09.2022, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, м. Київ);

- вебінарі «Європейська система захисту прав людини» (06.10.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за підтримки проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м. Київ);

- вебінарі «Каталог прав і свобод, передбачених Європейською конвенцією з прав людини. Основні характеристики діяльності Європейського суду з прав людини та його рішень» (13.10.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за підтримки проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м. Київ);

- вебінарі «Практика Європейського суду з прав людини як джерело права в національній правовій системі» (20.10.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за підтримки проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м. Київ);

- комітетських слуханнях «Відновлення та післявоєнний сталий розвиток України» (26.10.2022, Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку, м. Київ);

- вебінарі «Стаття 6 Європейської конвенції з прав людини: огляд порушень у справах проти України та обмеження права на справедливий суд під час надзвичайної ситуації» (27.10.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за підтримки проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м Київ);

- щомісячних комітетських обговореннях «Про стан виконання системи виплат громадянам житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у зимовий період» (31.10.2022, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, м. Київ);

- вебінарі «Вимога «якості закону» відповідно до положень Конвенції та практики Європейського суду з прав людини» (03.11.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за підтримки проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м. Київ);

- вебінарі «Право на справедливий суд: обсяг права в цивільному аспекті» (10.11.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за підтримки проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м. Київ);

- комітетських слуханнях «Вплив воєнних дій на довкілля в Україні та його відновлення до природного стану» (10.11.2022, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, м. Київ);

- вебінарі «Аналіз відповідності положень законодавчих актів/проектів законодавчих актів стандартам, гарантованим Європейською конвенцією з прав людини» (17.11.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за підтримки проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м. Київ);

- круглому столі «Інструменти суспільної підтримки ветеранів – учасників бойових дій у післявоєнний період» (06.12.2022, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, м. Київ);

- комітетських слуханнях «Вплив розмірів прожиткових мінімумів на стан соціального захисту громадян України, особливо пенсіонерів, осіб з інвалідністю в Україні та дітей до 18 років» (07.12.2022, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, м. Київ);

- публічних консультаціях «Функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення» (12.12.2022, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, м. Київ);

- вебінарі «Урядовий Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини: експертиза нормативно-правових актів на відповідність ЄКПЛ та виконання рішень ЄСПЛ» (15.12.2022, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та проект Ради Європи «Підтримка судової влади України для забезпечення кращого доступу до правосуддя», м. Київ).

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Співпраця з комітетами ВР України та народними депутатами України”