Дослідницька служба
Верховної Ради України

Загальні відомості

07 травня 2024, 18:34

Дослідницьку службу Верховної Ради України створено відповідно до статті 7 Регламенту Верховної Ради України з метою реалізації заходів щодо підвищення інституційної спроможності парламенту згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 11 серпня 2022 року № 438. Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 3 травня 2024 року № 420 затверджено нову редакцію Положення про Дослідницьку службу Верховної Ради України.

Дослідницька служба є установою, що здійснює науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, а також професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради та помічників-консультантів народних депутатів.

Для виконання поставлених завдань фахівці Дослідницької служби:

- розробляють наукові концепції розвитку законодавчого регулювання суспільних відносин;

- проводять наукові дослідження законодавчого регулювання суспільних відносин;

- здійснюють тематичні дослідження з питань, пов’язаних з опрацюванням законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, та інших актуальних проблем державної політики;

- надають інформаційну допомогу посадовим особам Верховної Ради України, народним депутатам України;

- здійснюють дослідження ефективності реалізації прийнятих законодавчих актів;

- беруть консультативну участь у розробленні проектів законів України із найважливіших питань розвитку суспільства та держави, а також проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України, здійснюють моніторинг його реалізації;

- здійснюють експрес-аналіз ризиків законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України;

- узагальнюють результати діяльності Верховної Ради України відповідного скликання.

У складі Дослідницької служби діє Тренінговий центр, який проводить професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради та помічників-консультантів народних депутатів.

Дослідницька служба Верховної Ради України. Презентація


Успішна реалізація завдань, покладених на Дослідницьку службу, потребує її системного розвитку й удосконалення, модернізації, визначення стратегічного курсу. З метою оптимізації виконання місії Дослідницької служби розроблено Стратегію розвитку Дослідницької служби Верховної Ради України до 2027 року – документ, що визначає принципи, напрями розвитку Дослідницької служби на п’ять років, цілі, завдання, етапи реалізації, очікувані результати, моніторинг та контроль виконання.

Стратегiя розвитку Дослiдницької служби Верховної Ради України до 2027 року

На виконання пункту 28 Положення Дослідницька служба звітує раз на півроку, до 15 числа місяця, наступного після закінчення півріччя, перед Керівником Апарату Верховної Ради України – про свою діяльність за попереднє півріччя. Враховуючи те, що Дослідницька служба почала функціонувати з 23 серпня 2022 року, звіт подається за 4 місяці.

Звіт про діяльність Дослідницької служби Верховної Ради України за вересень – грудень 2022 року

Звіт про діяльність Дослідницької служби Верховної Ради України за січень – червень 2023 року

Дайджест до річниці створення Дослідницької служби Верховної Ради України

Звіт про діяльність Дослідницької служби Верховної Ради України за липень - грудень 2023 року

Звіт про діяльність Дослідницької служби Верховної Ради України за 2023 рік