Дослідницька служба
Верховної Ради України

Мищак Іван Миколайович

Дослідницька служба Верховної Ради України
03 січня 2023, 09:50


Заступник керівника Дослідницької служби Верховної Ради України

 

Мищак Іван Миколайович,

доктор історичних наук, професор


      Закiнчив історичний факультет Київського нацiонального університету іменi Тараса Шевченка у 199р. (спеціальність «Історія», кваліфікація «магістр історії»).

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.06 – iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), у 2009 році було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право), а у 2011 році став доктором історичних наук (спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). У 2019 році присвоєно вчене звання професора.

 Професійний досвід

- 20012005 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, керівник групи аналітиків Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

- 20052022 рр. – головний консультант, завідувач інформаційно-аналітичного сектору, завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції, завідувач науково-організаційного відділу, заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України;

- із серпня 2022 р. – заступник керівника Дослідницької служби Верховної Ради України.

Автор понад 300 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 3-х індивідуальних монографій.