Каталог аналітичних та інформаційних матеріалів Дослідницької служби Верховної Ради України

Опубліковано 01 лютого 2024, о 16:30

 Дослідницька служба Верховної Ради України 
Аналітичні та інформаційні матеріали Дослідницької служби є результатом науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.


Дослідницька служба готує такі аналітичні та інформаційні матеріали:

концепція розвитку галузевого законодавства аналітичний матеріал, що визначає сучасний стан галузевого законодавства, цілі, пріоритетні завдання та стратегічні напрями його розвитку, окреслює механізми реалізації концепції та очікувані результати;

путівник по законодавству системний виклад аналізу ефективності законодавчого регулювання різних сфер суспільних відносин, тенденцій розвитку національного законодавства в контексті здійснення реформ, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних зобов’язань України;

парламентське дослідження комплексна аналітична добірка, пов'язана з опрацюванням законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, розглядом Білої книги, поданої Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, інших актуальних проблем державної політики, оцінкою ефективності реалізації прийнятого законодавчого акта;

аналітична записка з питань порівняльного законодавства аналіз та узагальнення визначених правових аспектів законодавства іноземних держав, acquis Європейського Союзу, актів міжнародного права;

оглядове досьє аналітична добірка на основі наукових, публіцистичних, нормативно-правових джерел, викладена згідно з усталеними науковими критеріями оформлення дослідницьких матеріалів;

інформаційна довідка короткий виклад основних аспектів актуальної проблеми державної політики, питань, пов'язаних з опрацюванням законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, розглядом Білої книги, поданої Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;

пропозиції до проекту законодавчого акта, плану законопроектної роботи Верховної Ради України;

аналітична записка за результатами моніторингу реалізації Плану законопроектної роботи Верховної Ради України;

аналітична доповідь про результати діяльності Верховної Ради України відповідного скликання для новообраних народних депутатів України з переліком питань державної політики, що можуть потребувати проведення детального дослідження.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку