Усі документи


02 березня 2023
17:00

Анотація. Визначено концептуальні підходи та основні напрями подальшого розвитку нормативно-правових, інституційних й організаційних умов формування та розвитку економіки звільнених регіонів України, які можуть послужити підставою для розроблення Стратегії відновлення економіки та інфраструктури звільнених від російської окупації регіонів. У Стратегії вбачається за доцільне передбачити ряд етапів, зокрема: 1) підготовчий етап – вже зараз; 2) перехідний період – 1–1,5 роки; 3) період стабілізації – до 2-х років після закінчення перехідного періоду; 4) етап сталого розвитку – розпочинається через 2,5–3 роки після звільнення території України та триває до 2030 року. Відзначено, що поствоєнне врегулювання в Україні слід планувати з урахуванням кращих світових практик та вимог міжнародного права. Завданнями такого врегулювання є відновлення та розбудова миру, сприяння економічному розвитку та добробуту населення, захист прав і свобод людини, ствердження верховенства права та справедливості.

Ключові слова: економіка, інфраструктура, виробництво, соціально-економічне відновлення, розвиток регіонів.

 

1 вкладені файли
28 лютого 2023
16:45

Анотація. Рекомендувавши надати Україні статус кандидата, Європейська комісія висунула вимоги щодо проведення реформ, які складаються із семи блоків. Серед них – продовження судової реформи, що є однією із найактуальніших, адже спеціальний статус судової гілки влади вимагає дотримання низки стандартів. Реалізація органами суддівського врядування функцій, зокрема у частині кадрових та дисциплінарних питань, є одним із напрямів удосконалення судоустрійного законодавства. Враховуючи євроінтеграційні плани України, актуальним залишається питання запровадження конкурсного відбору для призначення фахових суддів до Конституційного Суду України, а також удосконалення закріплених судоустрійним законодавством положень щодо кваліфікаційного оцінювання суддів, кар’єри суддів та оптимізації процесу кадрового добору суддів загалом. У Концепції напрацьовано відповідні рекомендації задля оптимізації процесів кадрового добору й кваліфікаційного оцінювання суддів.

Ключові слова:  правосуддя, судова реформа, судова влада, кадровий добір, оцінювання суддів.

1 вкладені файли