Усі документи


29 березня 2024
15:46

Анотація. Становлення ефективного правового регулювання підстав юридичної відповідальності за порушення порядку надання фінансових послуг без ліцензії актуалізують питання запровадження системи засобів державно-владного, примусового характеру, що можуть бути застосовані до правопорушників. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, адміністративні відповідальність, фінансові послуги, господарська діяльність, безліцензійна діяльність.

02/2024

1 вкладені файли
29 березня 2024
12:21

Анотація. У довідці розкрито аналіз запропонованих змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо врегулювання деяких питань простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану для окремих груп внутрішньо переміщених осіб.

Ключові слова: кредитування, внутрішньо переміщені особи, втрата працездатності, воєнний стан.

02/2024

1 вкладені файли
28 березня 2024
13:14

Анотація. В аналітичній записці досліджено досвід зарубіжних держав щодо правового регулювання створення та функціонування інформаційно-комунікаційних систем у сфері містобудування (у тому числі, просторового планування територій), ведення обліку поштових адрес, будівель і споруд (зокрема, 3D моделей), підземних об’єктів, а також обліку й відображення інженерних мереж. Розглянуто правові засади розвитку інфраструктури (систем) геопросторових даних у Хорватії, Нідерландах, Литві, Естонії, Іспанії, Швеції, Фінляндії, Канаді.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні системи, містобудування, геопросторові дані, геопортал, підземні об’єкти, 3D моделі будівель та споруд, інженерні мережі.

02/2024

1 вкладені файли
22 березня 2024
16:37

Анотація. У досьє розкривається питання щодо запровадження інвестиційного зобов’язання стосовно культурного аудіовізуального продукту, що спрямоване на підтримку створення європейських творів відповідно до Директиви 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про координацію певних положень, встановлених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами в державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808. 

Ключові слова: інвестиції, зовнішні інвестиції, аудіовізуальні медіапослуги, інвестиційний клімат.

02/2024

1 вкладені файли
22 березня 2024
16:36

Анотація. У досьє розкривається питання щодо запровадження інвестиційного зобов’язання стосовно культурного аудіовізуального продукту, що спрямоване на підтримку створення європейських творів відповідно до Директиви 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про координацію певних положень, встановлених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами в державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808. 

Ключові слова: інвестиції, зовнішні інвестиції, аудіовізуальні медіапослуги, інвестиційний клімат.

02/2024

22 березня 2024
13:02

Анотація. В аналітичній записці досліджується зарубіжний досвід роботи парламентських комітетів, що здійснюється в режимі онлайн (відеоконференції), стосовно проведення голосування на засіданні комітету його членами, здійснення підрахунку результатів під час відкритого голосування, а також поіменного голосування. Зокрема, було проаналізовано законодавство таких держав, як Іспанія, Естонія тощо.

Ключові слова: парламентські комітети, члени парламенту, засідання комітету в режимі відеоконференції, дистанційне голосування, пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19).

02/2024

1 вкладені файли
21 березня 2024
12:52

Анотація. В аналітичній записці досліджується існуюча практика здійснення обліку робочого часу членів парламентів європейських держав, зокрема таких, як: Ірландія, Німеччина, Португалія, Словаччина, Франція, Швеція. Також було досліджено порядок обліку робочого часу члена Європейського Парламенту.

Ключові слова: облік робочого часу члена парламенту, правовий статус члена парламенту, член Європейського Парламенту.

02/2024

1 вкладені файли
19 березня 2024
12:12

Анотація. В Інформаційній довідці висвітлено актуальність, з огляду на сучасні реалії і підготовку змін до мобілізаційного законодавства, дослідження питань правового регулювання мобілізаційного резерву та служби в ньому на прикладі законодавства зарубіжних країн, зокрема держав-членів Альянсу.

Ключові слова: мобілізація, резерв, держави-члени НАТО, проходження служби.

02/2024

1 вкладені файли