База матеріалів

Аналітичні та інформаційні матеріали Дослідницької служби є результатом науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
Дослідницька служба готує такі аналітичні та інформаційні матеріали:
– концепція розвитку галузевого законодавства – аналітичний матеріал, що визначає сучасний стан галузевого законодавства, цілі, пріоритетні завдання та стратегічні напрями його розвитку, окреслює механізми реалізації концепції та очікувані результати;
– путівник по законодавству – системний виклад аналізу ефективності законодавчого регулювання різних сфер суспільних відносин, тенденцій розвитку національного законодавства в контексті здійснення реформ, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних зобов’язань України;
– парламентське дослідження – комплексна аналітична добірка, пов'язана з опрацюванням законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, розглядом Білої книги, поданої Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, інших актуальних проблем державної політики, оцінкою ефективності реалізації прийнятого законодавчого акта;
– аналітична записка з питань порівняльного законодавства – аналіз та узагальнення визначених правових аспектів законодавства іноземних держав, acquis Європейського Союзу, актів міжнародного права;
– оглядове досьє – аналітична добірка на основі наукових, публіцистичних, нормативно-правових джерел, викладена згідно з усталеними науковими критеріями оформлення дослідницьких матеріалів;
– інформаційна довідка – короткий виклад основних аспектів актуальної проблеми державної політики, питань, пов'язаних з опрацюванням законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, розглядом Білої книги, поданої Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
– пропозиції до проекту законодавчого акта, плану законопроектної роботи Верховної Ради України;
– аналітична записка за результатами моніторингу реалізації Плану законопроектної роботи Верховної Ради України;
– аналітична доповідь про результати діяльності Верховної Ради України відповідного скликання для новообраних народних депутатів України з переліком питань державної політики, що можуть потребувати проведення детального дослідження.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Аналітичні та інформаційні матеріали ”