Інформаційні довідки


05 квітня 2024
17:33

Анотація. Інформаційна довідка містить результати аналізу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та створення умов функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» (реєстр. № 10442 від 29.01.2024 р.). Акцентовано увагу на положеннях законопроекту, якими пропонуються зміни до порядку набуття особами статусу зниклих безвісти за особливих обставин. Проаналізовано зміст новацій, у тому числі щодо оновлення порядку ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Ключові слова: правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; припинення правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; скасування правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; Уповноважений з прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; база первинних даних.

03/2024

1 вкладені файли
18 березня 2024
17:47

Анотація. Інформаційну довідку присвячено аналізу журналістських стандартів та професійної етики в умовах збройних конфліктів. Акцентовано увагу на професійних стандартах, яких мають дотримуватися журналісти під час роботи в зонах збройних конфліктів, та етичних аспектах, з якими зіштовхуються журналісти під час висвітлення війни. Проаналізовано основні етичні та журналістські стандарти роботи журналістів в умовах збройних конфліктів, які містяться в: Рекомендаціях Ради Європи, Кодексі етики Товариства професійних журналістів (SPJ), публікаціях Мережі етичної журналістики (EJN), Кодексі етики журналістів, які висвітлюють конфлікти.

Ключові слова: журналістські стандарти, професійна етика, SPJ, EJN, Кодекс етики журналістів.

02/2024

1 вкладені файли
04 березня 2024
15:41

Анотація. Інформаційну довідку присвячено окремим аспектам порядку виходу з багатосторонніх міжнародних договорів, передбаченого міжнародним і національним законодавством. Проаналізовано положення проекту Закону «Про вихід з Угоди про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги у зв’язку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» (реєстр. № 0246 від 08.01.2024).

Ключові слова: міжнародний договір, припинення міжнародних договорів, вихід із багатосторонніх угод, учасники міжнародного договору.

01/2024

1 вкладені файли
27 листопада 2023
12:33

Анотація. Інформаційна довідка присвячена питанням удосконалення процедури прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, зареєстроване на території України, спадкодавець якої перебуває за кордоном, у контексті проекту Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо унормування питання прийняття спадщини спадкодавець якої перебуває за кордоном» (реєстр. № 10134 від 09.10.2023 р.).

Ключові слова: прийняття спадщини, нерухоме майно, спадкодавець, спадкоємець, Цивільний кодекс України.

10/2023

1 вкладені файли
27 листопада 2023
12:11

Анотація. Інформаційна довідка присвячена питанням удосконалення процедури реєстрації нотаріусом або посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування, уповноваженою на вчинення нотаріальних дій, прав на успадковане майно, яке підлягає реєстрації, на підставі заяви спадкоємця про прийняття спадщини без отримання ним свідоцтва про право на спадщину та без особистого звернення щодо реєстрації прав, у контексті проекту Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань порядку оформлення спадкових прав» (реєстр. № 10138 від 10.10.2023).

Ключові слова: спадкоємець, спадщина, нотаріус, нотаріальні дії, орган місцевого самоврядування, Цивільний кодекс України.

10/2023

1 вкладені файли
24 липня 2023
09:34

Анотація. Проведено аналіз розмірів плати за надання адміністративних послуг, пропонованих проектом Закону «Про адміністративний збір» (реєстр. № 4380 від 16.11.2020), із розмірами плати за вказані послуги, встановленими в чинному законодавстві України. Визначено низку відмінностей, зумовлених різницею підходів щодо визначення розрахунку витрат і собівартості платних адміністративних послуг, критеріїв безоплатності адміністративних послуг тощо. Акцентовано на доцільності доопрацювання й узагальнення за окремими категоріями видів адміністративних послуг, що надаються на безоплатній основі. Зауважено про відсутність обґрунтування віднесення до платних послуг майже 70 послуг, які нині є безоплатними. Зауважено про необхідність уточнення назви низки адміністративних послуг для узгодження з положеннями чинного законодавства України.

Ключові слова: адміністративні послуги, адміністративний збір, розміри плати за надання адміністративних послуг.

06/2023

2 вкладені файли
10 червня 2023
12:10

Анотація. В інформаційній довідці здійснено порівняльний аналіз розмірів плати за надання адміністративних послуг, які пропонується встановити проектом Закону «Про адміністративний збір» (реєстр. № 4380), із розмірами плати за вказані послуги, визначені чинним законодавством. Установлено, що законопроект ґрунтується на чинному підході щодо порядку встановлення розмірів плати за надання адміністративних послуг – як на законодавчому рівні (базові адміністративні послуги), так і на рівні постанов Кабінету Міністрів України. Водночас передбачається перехід до фіксованого розміру адміністративних зборів.

Ключові слова: адміністративні послуги, плата за надання адміністративних послуг, адміністративний збір.

05/2023

1 вкладені файли
01 червня 2023
17:02

Анотація. Інформаційна довідка присвячена питанням удосконалення процесуальних механізмів судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах у контексті проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення рівності процесуальних прав усіх учасників судового процесу перед законом і судом» (реєстр. № 9197 від 10.04.2023 р.).

Ключові слова: адміністративне судочинство, учасники судового процесу, права, рівність перед законом і судом.

05/2023

1 вкладені файли
24 квітня 2023
16:57

Анотація. Проведено аналіз проблеми щодо державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та пропонованих у законопроекті (реєстр. № 9069 від 28.02.2023 р.) підходів до її вирішення, зокрема із застосуванням принципу «намібійських винятків». З урахуванням практики ЄСПЛ аргументовано відповідність законопроекту Конституції та законам України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Ключові слова: державна реєстрація актів цивільного стану, визнання і підтвердження державою актів цивільного стану, що мали місце на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану, що відбулися на території іноземних держав щодо громадян України.

03/2023

1 вкладені файли