Оглядові досьє


19 жовтня 2023
11:43

Анотація. В оглядовому досьє висвітлено певні напрями державної політики з укріплення рівності й захисту прав національних меншин (спільнот) та корінних народів в Україні відповідно до європейських стандартів у контексті вступу до Європейського Союзу.

Ключові слова: національні меншини (спільноти) України, корінні народи України, права національних меншин (спільнот) та корінних народів України, стандарти Європейського Союзу щодо національних меншин.

09/2023

1 вкладені файли
26 липня 2023
14:22

Анотація. В оглядовому досьє проаналізовані питання законодавчого забезпечення відновлення України. Пропозиції щодо Дорожньої карти законодавчого забезпечення реалізації Плану відновлення України підготовлені з метою визначення напрямів законопроектної роботи на шляху відбудови держави. Проаналізовано законодавчі ініціативи 23 робочих груп, співставлено з Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік, із зареєстрованими законопроектами та прийнятими законами, сформульовано: мету законодавчого акта, обґрунтування необхідності та очікувані результати його прийняття, пропозиції щодо Комітету Верховної Ради України, відповідального за законопроект.

Ключові слова: план відновлення України, відбудова держави, законодавчі ініціативи.

07/2023

1 вкладені файли