Концепції розвитку галузевого законодавства


27 січня 2023
14:22

Анотація. Проаналізовано основні напрями адаптації українського екологічного законодавства до Екологічного acquis Європейського Союзу з метою виявлення виникаючих при цьому проблем та визначення шляхів їх розв’язання, налагодження в Україні системи звітності за виконанням директив і регламентів ЄС. Встановлено, що впровадження майже кожної директиви ЄС передбачає не лише прийняття національного законодавства, а і визначення спеціально уповноваженого органу за її втілення. Україні належить не тільки прийняти нові законодавчі акти, а й запозичити, перенести у вітчизняну практику найкращий досвід європейських країн щодо організації та забезпечення виконання цих законів. Загальна відповідальність за виконання Екологічного acquis ЄС та співробітництво з цих питань з Генеральним директоратом Єврокомісії з навколишнього середовища і Європейською агенцією довкілля покладатиметься на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Проте й інші центральні та місцеві органи виконавчої влади повинні нести свою відповідальність за виконання природоохоронних заходів у відповідних галузях і регіонах. При цьому повноваження та пов’язані з ними обов’язки цих органів у сфері охорони довкілля повинні бути чітко визначені та, за можливості, розподілені між ними.

Ключові слова: право ЄС, екологічне законодавство, природоохоронне законодавство, екологічна сфера, охорона довкілля, природокористування.

2022

4 вкладені файли