Усі документи


27 січня 2023
10:47
27 січня 2023
10:44

Анотація. У цьому досьє викладено основні аспекти обґрунтування змісту понять «колективна угода» і «колективний договір», що є базовими у проекті Закону України «Про колективні угоди та договори» (реєстр. № 7628 від 02.08.2022 р.). Розкривається їх розуміння та значення як актів соціального діалогу, що відповідає основним засадам соціальної політики держав ЄС та сприяє євроінтеграційним процесам нашої держави.

Ключові слова: соціальний діалог, колективний договір, колективна угода, соціальна політика.

11/2022

1 вкладені файли
27 січня 2023
10:38

Ключові слова: безробіття, соціальне страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування на випадок безробіття, допомога, розмір, умови виплати допомоги.

12/2022

1 вкладені файли
27 січня 2023
10:33

Ключові слова: соціальні захист, військовослужбовці, право на відпустку, воєнний стан, основна щорічна відпустка, додаткова щорічна відпустка, додаткова відпустка за сімейними обставинами, компенсації.

10/2022

1 вкладені файли
27 січня 2023
10:31

Анотація. Міжнародна трудова міграція населення – невід’ємна частина сучасного економічного життя. Трудові мігранти важливі як для економіки розвинених держав, в частині кадрового забезпечення різних секторів виробництва, так і для «держав-спонсорів» трудових ресурсів. Значна частина зароблених мігрантами коштів направляється до батьківщини, зменшуючи у такий спосіб рівень бідності її населення. Розуміння державами міграційної взаємозалежності стимулює до активного пошуку правових механізмів, які дозволяють надати міграційним потокам більш упорядкованого характеру і забезпечують тим самим ефективне використання трудового потенціалу мігрантів та гарантій їх прав. Одним із механізмів такого упорядкування є дозволи на працевлаштування.

Ключові слова: міграція, працевлаштування, дозвіл на працевлаштування, посередництво у працевлаштуванні, професійні вимоги, вільне пересування, іноземні громадяни, робоча сила, політика імміграції.

11/2022

1 вкладені файли
27 січня 2023
10:25

Анотація. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності є складовою системи загальнообов’язкового державного соціального страхування майже в усіх країнах світу. Використання досвіду зарубіжних країн, де ця система працює тривалий час і має позитивні результати, дасть змогу, особливо після завершення бойових дій, виробити дієві механізми забезпечення адекватного й максимально прийнятного управління ризиками, які можуть виникнути при застосуванні системи виплат у разі тимчасової втрати працездатності.

Ключові слова: тимчасова непрацездатність, страховий стаж, листок тимчасової непрацездатності, лікар, роботодавець.

11/2022

1 вкладені файли
27 січня 2023
10:22

Ключові слова: трудовий договір, працівник підприємств оборонної сфери, додаткові підстави припинення трудового договору, втрата довір’я, поза розумним сумнівом.

09/2022

1 вкладені файли