Аналітичні записки


26 березня 2024
17:51

Анотація. Аналітичну записку присвячено журналістським стандартам і правилам професійної етики в умовах збройних конфліктів, якими керуються засоби масової інформації й об’єднання журналістів, зокрема у Великій Британії (Британська телерадіомовна корпорація – BBC, Мережа етичної журналістики – EJN) і США (Товариство професійних журналістів – SPJ). Акцентовано увагу на важливості наявності системи саморегулювання роботи журналістів щодо дотримання професійних і етичних стандартів роботи, закріплених у відповідних кодексах, правилах, рекомендаціях.

Ключові слова: журналістські стандарти, професійна етика, журналісти в умовах збройних конфліктів, BBC, EJN, SPJ.

02/2024

1 вкладені файли
27 листопада 2023
12:44

Анотація. В аналітичній записці досліджено правові засади участі військовослужбовців у виборчих процесах, реалізації військовослужбовцями активного та пасивного виборчого права, заборони та обмеження їхньої участі у виборчих процесах.

Ключові слова: військовослужбовці, виборчі процеси, вибори, голосування, права, воєнний стан, Виборчий кодекс України.

10/2023

1 вкладені файли
07 серпня 2023
10:57

Анотація. Досліджено законодавче регулювання питань плати за надання адміністративних послуг та встановлення розміру адміністративного збору у країнах Європи. Розглянуто нормативно-правові акти, якими безпосередньо визначається розмір плати за надання вказаних послуг, суб’єкти, яким делеговано право визначати розмір адміністративних зборів, а також принципи визначення розміру адміністративного збору й існуючі підходи до розрахунку вартості платних адміністративних послуг. Проаналізовано відповідне законодавство 16 країн.

Ключові слова: адміністративні послуги, публічні послуги, адміністративний збір, державне мито, розрахунок собівартості, європейський досвід.

07/2023

1 вкладені файли
27 липня 2023
12:29

Анотація. Аналітична записка підготовлена з метою визначення механізмів виконання рішень суду конституційної юрисдикції про визнання неконституційними, тобто такими, що не відповідають Конституції, законів, їх окремих положень чи інших нормативно-правових актів у європейських державах. Досліджено стандарти виконання рішень суду конституційної юрисдикції про визнання законів, їх окремих положень чи інших нормативно-правових актів неконституційними, викладені у висновках Венеціанської комісії; законодавче закріплення виконання рішень суду конституційної юрисдикції про неконституційність у таких країнах, як Німеччина, Австрія, Велика Британія, Франція, Угорщина, Польща.

Ключові слова: Конституційний суд; неконституційність законів, їх окремих положень чи інших нормативно-правових актів; виконання рішень суду; конституційний контроль.

06/2023

1 вкладені файли
24 липня 2023
09:53

Анотація. Досліджено інститут позбавлення державних нагород в Україні. Акцентовано на підставах і порядку позбавлення державних нагород у контексті законопроектів про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» (реєстр. № 8407, 8407-1, 8407-2, 8407-3, 9167). У порівняльному аспекті проаналізовано досвід правового регулювання нагородної справи в європейських країнах, зокрема у Франції, Німеччині, Польщі, Словаччині, Литві, Естонії, Латвії.

Ключові слова: державні нагороди, нагородна справа, позбавлення державних нагород.

06/2023

1 вкладені файли
05 червня 2023
11:14

Анотація. В аналітичній записці досліджено порядок та особливості процедури досудового врегулювання спору у країнах розвинутої демократії європейського й американського континентів, зокрема в контексті ефективності та обов’язковості проходження процедури медіації як доступної форми врегулювання конфліктів. Розглянуто питання ймовірного запровадження обов’язковості проходження процедури медіації в Україні.

Ключові слова: досудове врегулювання спору, позасудове вирішення спорів, медіація, врегулювання конфліктів.

05/2023

1 вкладені файли
04 травня 2023
09:53

Анотація. На основі аналізу наукових досліджень, даних проведеного анкетування парламентів держав Європейського Союзу щодо наявності та особливостей функціонування судово-експертних установ розкриваються традиційні підходи до їх створення та управління ними, надання послуг, а також сучасні виклики, новітній досвід і позитивні результати реформування в цій сфері, що можуть бути корисними для України й допоможуть визначити напрямки формування сучасної парадигми судово-експертного забезпечення правосуддя.

Ключові слова: судова експертиза, судово-експертні установи, судово-експертне забезпечення правосуддя.

04/2023

1 вкладені файли
03 березня 2023
12:34

Анотація. Досліджено питання врегулювання процедури обрання (призначення) суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад в окремих європейських країнах (Албанія, Велика Британія, Латвія, Німеччина, Норвегія, Польща, Чорногорія, Швейцарія). Визначено підстави для призначення (підвищення на посаді) суддів; строки перебування на посаді та підстави для звільнення з посади голови суду в європейських країнах; виокремлено органи, відповідальні за відбір, призначення і кар’єру суддів згідно із законодавством європейських країн. Аналіз проведено в контексті проекту закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання процедури обрання (призначення) суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад» (реєстр. № 8296 від 21.12.2022 р.) та висновків Консультативної ради європейських суддів.

Ключові слова: адміністративні посади, обрання (призначення) суддів, звільнення з посади судді, голова суду, суддівське самоврядування, Рада суддів.

02/2023

1 вкладені файли
23 січня 2023
14:17

 

Анотація. В аналітичній записці здійснено порівняльний аналіз й узагальнення законодавства України та іноземних держав на предмет удосконалення сфери поховання, в межах поставлених у зверненні питань: - обмеження місць для розміщення ритуальних служб (надавачів ритуальних послуг) на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів тощо; - забезпечення конфіденційності інформації про померлу особу, її близьких осіб; відповідальність працівників медичних установ, правоохоронних органів та інших суб’єктів владних повноважень за розголошення інформації про померлих, їх близьких осіб, зокрема із корисливих мотивів (отримання незаконного прибутку від надавачів ритуальних послуг за передавання контактної інформації про померлих). У дослідженні було проаналізовано законодавство України, Англії, Данії, Італії, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції, Чехії та інших держав. Порівняльний аналіз законодавства європейських держав засвідчив, що прямої заборони розміщувати надавачів ритуальних послуг на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів майже немає. Водночас у законодавстві окремих держав встановлюються певнi вимоги та / або обмеження, які так чи інакше стосуються місця знаходження надавачів ритуальних послуг. У більшості європейських держав законодавство про ритуальні послуги передбачає конфіденційність інформації про померлу особу, та водночас містить лише загальний принцип або бланкетну норму. Порядок забезпечення конфіденційності такої інформації регулюється іншими актами, що закріплюють право на особисте життя, персональні дані, доступ до інформації.

Ключові слова: похоронна справа, ритуальні служби, конфіденційна інформація, персональні дані, інформація про померлу особу.

11/2022

1 вкладені файли