Усі документи


04 березня 2024
15:41

Анотація. Інформаційну довідку присвячено окремим аспектам порядку виходу з багатосторонніх міжнародних договорів, передбаченого міжнародним і національним законодавством. Проаналізовано положення проекту Закону «Про вихід з Угоди про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги у зв’язку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» (реєстр. № 0246 від 08.01.2024).

Ключові слова: міжнародний договір, припинення міжнародних договорів, вихід із багатосторонніх угод, учасники міжнародного договору.

01/2024

1 вкладені файли
01 березня 2024
26 лютого 2024
15:01

Анотація. Із метою опрацювання пропозицій щодо збільшення доходів місцевих бюджетів в оглядовому досьє розглянуто питання розподілу податкових надходжень між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами. Досліджено також необхідність перерозподілу коштів бюджетів та його можливі наслідки.

Ключові слова: місцевий бюджет, доходи місцевих бюджетів, податкові надходження.

01/2024

1 вкладені файли
26 лютого 2024
14:56

Анотація. В інформаційний довідці здійснено огляд правового регулювання в Європейському Союзі порядку поводження з різними видами відходів, зокрема медичними відходами, відходами пакування лікарських засобів та пестицидів.

Ключові слова: право Європейського Союзу, відходи, пестициди, пакування, медичні відходи, лікарські засоби.

01/2024

1 вкладені файли
26 лютого 2024
14:49

Анотація. В інформаційній довідці проаналізовано законодавчі пропозиції щодо забезпечення здійснення реформи у сфері вищої освіти. Акцентовано увагу на пропонованих змінах до порядку надання соціальних стипендій. Зазначено проблемні аспекти гарантій права на вищу освіту. Проаналізовано положення законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (реєстр. № 10399 від 10.01.2024).

Ключові слова: система вищої освіти, заклад вищої освіти, соціальна стипендія, право на вищу освіту, Болонський процес.

01/2024

1 вкладені файли
26 лютого 2024
14:41

Анотація. У межах парламентського дослідження здійснено системний аналіз первинних актів законодавства України, які перебувають у сферах відання Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, щодо переваг і недоліків подальшої кодифікації їх норм. Обґрунтовано перспективи розробки та прийняття Інформаційного кодексу України, або Кодексу України про цифрову трансформацію; досліджено правотворчі особливості кодифікації окремих актів інформаційного законодавства в межах конкретних кодифікованих актів, які вже прийняті в Україні.

Ключові слова: електронна комерція, електронний документообіг, електронні довірчі послуги, захист персональних даних, інформаційні системи, інформаційне законодавство, кодекс, кодифікація, Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Національна програма інформатизації України, ринок електронних комунікацій.

01/2024

1 вкладені файли
26 лютого 2024
13:08

Анотація. Здійснено аналіз міжнародних, у тому числі, європейських актів щодо захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального або еротичного характеру, запобігання дитячій порнографії в контексті захисту загальноприйнятих принципів суспільної моралі та підтримання громадського порядку. Проведено порівняльне дослідження законодавства в зазначеній сфері держав-членів ЄС (Естонія, Італія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Франція), США з метою врахування кращих практик законодавчого регулювання захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального або еротичного характеру, а також запобігання дитячій порнографії в Україні.

Ключові слова: громадський порядок, суспільна мораль, захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру.

01/2024

1 вкладені файли
26 лютого 2024
13:04

Анотація. В інформаційній довідці проаналізовано окремі аспекти забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Акцентовано увагу на правовій природі одного з видів державної допомоги – допомоги на проживання. Зазначено проблемні питання дотримання адресності соціального захисту. Проведено аналіз положень законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо виплати допомоги на проживання з урахуванням оцінки задоволення потреб та ступеню інтеграції внутрішньо переміщеної особи за місцем її фактичного проживання» (реєстр. № 10382 від 28.12.2023).

Ключові слова: вимушена міграція, внутрішньо переміщена особа, гарантії забезпечення прав, допомога на проживання, адресність соціального захисту.

01/2024

1 вкладені файли