Усі документи


14 березня 2024
16:10

Анотація. Аналітична записка присвячена дослідженню особливостей регулювання порядку надання та отримання гуманітарної допомоги в державах-членах Європейського Союзу. Окрему увагу приділено актам Європейського Союзу з питань гуманітарної допомоги як базовому законодавству, положення якого конкретизовані в нормативно-правових актах держав-членів Європейського Союзу. Зазначено основні аспекти врегулювання порядку оформлення, передачі та розподілу гуманітарної допомоги. Проаналізовано законодавчі акти з питань гуманітарної допомоги Бельгії, Чехії, Словенії, Польщі, Іспанії та Німеччини.

Ключові слова: гуманітарна криза, надзвичайна ситуація, гуманітарна допомога, донор гуманітарної допомоги, держава-бенефіціар, механізм цивільного захисту.

02/2024

1 вкладені файли
14 березня 2024
15:20

Анотація. У зв’язку із збройною агресією російської федерації набула особливої актуальності проблема законодавчого забезпечення створення та ефективного функціонування в Україні повноцінної системи органів Військової юстиції. До складових компонентів такої системи, враховуючи досвід країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), насамперед належать військова поліція, військова прокуратура та військовий суд.

У Парламентському дослідженні проаналізовано доцільність запровадження Військової юстиції в Україні та її законодавче забезпечення. Акцентовано увагу на військовій поліції, військовій прокуратурі, військових судах. Також відображено ризики проекту Закону України «Про організаційно-правові основи побудови та функціонування Військової юстиції України» (реєстр. № 10042 від 13.09.2023 р.).

Ключові слова: військова юстиція, військова поліція, військова прокуратура, військові суди.

02/2024

1 вкладені файли
14 березня 2024
12:47

Анотація. В аналітичній записці проаналізовано досвід держав, які запровадили додаткові податки на підсолоджені напої, досліджено світові тренди, рекомендації міжнародних організацій та можливий ефект від запровадження аналогічних податків на підсолоджені напої в Україні. Детальніше розглянуто унормування даного питання, види застосовуваних податків, ставки та бази оподаткування в таких європейських державах, як Велика Британія, Італія, Франція, Польща, Португалія, Латвія та Угорщина. За результатами аналізу виокремлено фактори, які можуть вплинути на ефективність застосування подібного податку в Україні.

Ключові слова: оподаткування, специфічний акциз, підсолоджені напої; цукор, охорона здоров’я.

02/2024

1 вкладені файли
11 березня 2024
12:36

Анотація. В аналітичній записці розглянуто акти права Європейського Союзу щодо якості води, зокрема важливості забезпечення якості питної води, рівня її якості, шляхів її покращення тощо. Окреслено основні положення Директиви (ЄС) 2020/2184 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про якість води, призначеної для споживання людиною, яка регулює якість води, призначеної для споживання в ЄС, і є основним правовим актом ЄС щодо питної води. Розглянуто такий напрям водної політики ЄС, як зниження рівня забруднення системи стічних вод до нуля. Проаналізовано основні положення Директиви Ради від 21 травня 1991 року щодо очищення міських стічних вод (91/271/ЄЕС), яку пропонується на сучасному етапі переглянути, адаптувавши її до найновіших стандартів. У межах характеристики водної політики ЄС розкрито Водну рамкову директиву, додатково регламентовану іншими актами ЄС. Приділено увагу політичній ініціативі Єврокомісії із Green Deal – Європейській зеленій угоді. Проаналізовано досвід держав-членів ЄС у частині реалізації ними водної політики ЄС, зокрема Німеччини, Швеції, Італії, Польщі, Румунії, Франції та Литви.

Ключові слова: якість питної води, Водна рамкова директива, стічні води, очищення міських стічних вод, водна політика ЄС, Green Deal, Європейська зелена угода.

02/2024

1 вкладені файли
07 березня 2024
12:07

Анотація. В інформаційній довідці проаналізовано законодавство Німеччини, Австрії, Швеції, Фінляндії та Данії щодо порядку створення організацій розширеної відповідальності виробника у сфері управління відходами пакування, обов’язковості підтвердження їх фінансової спроможності та притягнення до відповідальності за порушення законодавства держав-членів ЄС та законодавства Європейського Союзу у сфері пакування відходів.

Ключові слова: поводження з відходами, відходи пакування, організація розширеної відповідальності виробника, європейська інтеграція.

02/2024

1 вкладені файли
05 березня 2024
18:04

Ключові слова: кримінальне провадження, Бюро економічної безпеки України, ухвали слідчого судді, суду, тимчасовий доступ до речей і документів, обшук, інші слідчі (розшукові) дії, підслідність, представник Ради бізнес-омбудсмена.

02/2024

1 вкладені файли
04 березня 2024