Усі документи


25 березня 2024
17:29

Анотація. Викладено результати огляду законодавства Литви, Хорватії і Швеції щодо доступу представників медіа до парламентів. Акцентовано увагу на особливостях регламентування процедури акредитації журналістів, їх допуску до будівель, присутності на засіданнях та інших заходах парламенту, а також щодо обмежень такого доступу.

Ключові слова: акредитація, відкритість парламенту, доступ медіа до парламенту, журналіст, засіб масової інформації (ЗМІ), медіа, рівень довіри суспільства до парламенту.

02/2024

1 вкладені файли
22 березня 2024
16:37

Анотація. У досьє розкривається питання щодо запровадження інвестиційного зобов’язання стосовно культурного аудіовізуального продукту, що спрямоване на підтримку створення європейських творів відповідно до Директиви 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про координацію певних положень, встановлених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами в державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808. 

Ключові слова: інвестиції, зовнішні інвестиції, аудіовізуальні медіапослуги, інвестиційний клімат.

02/2024

1 вкладені файли
22 березня 2024
16:36

Анотація. У досьє розкривається питання щодо запровадження інвестиційного зобов’язання стосовно культурного аудіовізуального продукту, що спрямоване на підтримку створення європейських творів відповідно до Директиви 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про координацію певних положень, встановлених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами в державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808. 

Ключові слова: інвестиції, зовнішні інвестиції, аудіовізуальні медіапослуги, інвестиційний клімат.

02/2024

22 березня 2024
13:02

Анотація. В аналітичній записці досліджується зарубіжний досвід роботи парламентських комітетів, що здійснюється в режимі онлайн (відеоконференції), стосовно проведення голосування на засіданні комітету його членами, здійснення підрахунку результатів під час відкритого голосування, а також поіменного голосування. Зокрема, було проаналізовано законодавство таких держав, як Іспанія, Естонія тощо.

Ключові слова: парламентські комітети, члени парламенту, засідання комітету в режимі відеоконференції, дистанційне голосування, пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19).

02/2024

1 вкладені файли
21 березня 2024
12:52

Анотація. В аналітичній записці досліджується існуюча практика здійснення обліку робочого часу членів парламентів європейських держав, зокрема таких, як: Ірландія, Німеччина, Португалія, Словаччина, Франція, Швеція. Також було досліджено порядок обліку робочого часу члена Європейського Парламенту.

Ключові слова: облік робочого часу члена парламенту, правовий статус члена парламенту, член Європейського Парламенту.

02/2024

1 вкладені файли
20 березня 2024
17:25

Анотація. Оглядове досьє присвячене аналізу законодавства України про реабілітацію військовослужбовців і ветеранів війни. Акцентовано увагу на зміні концептуальних підходів до врегулювання реабілітації. Зазначено переваги мультидисциплінарного підходу до надання реабілітаційних послуг і командної роботи щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я як складових стратегії розвитку системи медико-соціальної реабілітації. Проаналізовано особливості організації медичної і психологічної реабілітації військовослужбовців і ветеранів війни. Виокремлено проблеми організації психологічної реабілітації в Україні, способи долання основних викликів з урахуванням досвіду держави Ізраїль.

Ключові слова: реабілітація, індивідуальний реабілітаційний план, фізична та реабілітаційна медицина, психологічна допомога в реабілітації, військовослужбовці, ветерани війни.

02/2024

1 вкладені файли
20 березня 2024
16:05

Ключові слова: дозвіл на працю, іноземці, особи без громадянства, трудовий статус роботодавця, вільний рух робочої сили, режим працевлаштування, працівники третіх країн. 

02/2024

1 вкладені файли
19 березня 2024
12:12

Анотація. В Інформаційній довідці висвітлено актуальність, з огляду на сучасні реалії і підготовку змін до мобілізаційного законодавства, дослідження питань правового регулювання мобілізаційного резерву та служби в ньому на прикладі законодавства зарубіжних країн, зокрема держав-членів Альянсу.

Ключові слова: мобілізація, резерв, держави-члени НАТО, проходження служби.

02/2024

1 вкладені файли
19 березня 2024
11:42

Ключові слова: кримінальне провадження, Бюро економічної безпеки України, детективи Бюро економічної безпеки України, підслідність, докази.

02/2024

1 вкладені файли
18 березня 2024
17:47

Анотація. Інформаційну довідку присвячено аналізу журналістських стандартів та професійної етики в умовах збройних конфліктів. Акцентовано увагу на професійних стандартах, яких мають дотримуватися журналісти під час роботи в зонах збройних конфліктів, та етичних аспектах, з якими зіштовхуються журналісти під час висвітлення війни. Проаналізовано основні етичні та журналістські стандарти роботи журналістів в умовах збройних конфліктів, які містяться в: Рекомендаціях Ради Європи, Кодексі етики Товариства професійних журналістів (SPJ), публікаціях Мережі етичної журналістики (EJN), Кодексі етики журналістів, які висвітлюють конфлікти.

Ключові слова: журналістські стандарти, професійна етика, SPJ, EJN, Кодекс етики журналістів.

02/2024

1 вкладені файли