Аналітичні записки з питань порівняльного законодавства


12 травня 2023
16:45

Анотація. Викладено результати аналізу законодавчих актів України, а також зареєстрованих у парламенті законодавчих ініціатив, що стосуються правового забезпечення впровадження цифрових реформ із просування ключових областей цифрової економіки в суспільстві щодо їх відповідності законодавству Європейського Союзу в частині виконання програм ЄС «Єдиний цифровий ринок» (Single Digital Market), «Європейське цифрове десятиліття» (Europe’s Digital Decade) та інших програм цифрового співробітництва. Проаналізовано нормативно-правові акти інституцій ЄС, що стосуються питань створення Єдиного цифрового ринку ЄС та цифрової економіки, у тому числі розроблених у рамках ініціативи Європейського Союзу щодо Східного партнерства – EU4Digital, яка об’єднує пріоритетні дії та програми на регіональних рівнях.

Ключові слова: єдиний цифровий ринок, цифрова Європа, цифрова економіка, цифровізація.

04/2023

1 вкладені файли
08 травня 2023
17:00

Анотація. Важливим елементом законодавчого регулювання порядку допуску на ринок і контролю обігу харчових (дієтичних) добавок є норми, які передбачають заходи забезпечення охорони здоров’я споживачів цієї продукції. В аналітичній записці зосереджено увагу на зарубіжному досвіді регламентування заходів контролю за дотриманням вимог законодавства щодо безпечності харчових (дієтичних) добавок.

Ключові слова: харчова (дієтична) добавка, харчовий продукт, маркування, обіг, контроль, охорона здоров’я, споживач.

04/2023

1 вкладені файли
17 квітня 2023
17:12

Анотація. Розглянуто досвід держав-членів ЄС, США та Японії щодо отримання, транспортування та розподілу водню, зокрема й щодо впровадження пілотних проектів із розвитку водневої енергетики. Проаналізовано акти ЄС і законодавство держав-членів ЄС у сфері правового регулювання використання водню та визначено пріоритети щодо отримання «зеленого» водню з використанням енергії із відновлюваних джерел (вітрової, сонячної). На базі проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо перспектив розвитку водневої енергетики в Україні.

Ключові слова: воднева енергетика, водень, «зелений водень», альтернативне паливо, відновлювальні джерела енергії.

03/2023

1 вкладені файли
23 березня 2023
12:44

Анотація. Проведено порівняльний аналіз й узагальнення законодавства зарубіжних країн щодо протидії булінгу та мобінгуза такими напрямами: - модель правового регулювання булінгу та мобінгу; - види юридичної відповідальності та санкції (заходи впливу), що застосовуються за діяння, пов’язані з булінгом та мобінгом; - заходи з попередження, реагування та протидії булінгу та мобінгу.

Проаналізовано законодавство США, Канади, Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Естонії, Великобританії, Нідерландів та Іспанії. Встановлено, що модель правового регулювання булінгу та мобінгу передбачає визначення у нормативно-правових актах превентивних та санкційних норм за діяння, пов’язані із цькуванням жертв, які є учасниками правовідносин у сферах освіти й праці. Зазначено, що єдиних підходів до визначення понять «булінг» та «мобінг» у законодавстві зарубіжних країн не існує, а юридична відповідальність за такі діяння, як правило, є дисциплінарною, матеріальною, цивільно-правовою і кримінальною.

Ключові слова: булінг, мобінг, цькування, жертва, кривдник.

02/2023

1 вкладені файли
13 березня 2023
17:55

Анотація. В аналітичній записці досліджено законодавче забезпечення та функціонування ядерних регуляторів держав-членів ЄС (Франції та Польщі), Великої Британії та США, зокрема їх правовий статус, повноваження, гарантії незалежності, структуру, порядок призначення керівного складу (комісіонерів), порядок прийняття рішень, функції апарату державного регулювання ядерної безпеки. Проаналізовано зарубіжне законодавство з питань ядерної безпеки та вимоги щодо ядерних регуляторів. 

Ключові слова: ядерний регулятор, ядерна безпека, ядерна установка, ядерна енергія.

02/2023

1 вкладені файли
13 березня 2023
17:50

Анотація. В аналітичній записці досліджено механізми надання та обігу гарантій походження енергії, які діють в найбільш розвинених державах Європи, зокрема, Норвегії, Німеччині, Данії, Франції, Нідерландах, Австрії, та виявлено певні особливості їх функціонування. За результатами аналізу підготовлено порівняльну таблицю, що відображає основні моменти, які демонструють сутність та відмінності діючих локальних механізмів регулювання. Аналітична записка містить інформацію щодо законодавчого забезпечення надання гарантій.

Ключові слова: гарантія походження енергії, сертифікат, державний регулятор, відновлювані джерела енергії, когенерація, електроенергія, газ, тепло.

02/2023

2 вкладені файли
13 березня 2023
17:29

Анотація. В аналітичній записці досліджено правове регулювання діяльності національних регуляторів енергетичних ринків щодо здійснення енергетичного нагляду й технічного моніторингу енергетичних установок, мереж та іншої енергетичної інфраструктури, принципи та особливості системи контролю безпечної діяльності енергетичних систем з боку незалежних регуляторів держав і функціонування таких систем на національному рівні. Проаналізовано досвід здійснення енергетичного нагляду у Франції, Німеччині, Чехії, Латвії, Данії та Фінляндії.

Ключові слова: енергетичні ресурси, енергетичний нагляд, енергетичний моніторинг, енергетична безпека, національний регулятор.

02/2023

1 вкладені файли
28 лютого 2023
18:08

Анотація. Здійснено порівняння положень Законy України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель» від 09.07.2022 р. № 2392-IX та змісту директив Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС від 19.05.2010 р. про енергетичні характеристики будівель (нова редакція), 2012/27/ЄС від 25.10.2012 р. про енергоефективність, внесення змін до директив 2009/125/ЄС і 2010/3-/ЄС та про скасування директив 2004/8/ЄС і 2006/32/ЄС на предмет визначення необхідності подальшого удосконалення законодавства України у відповідній сфері. Зроблено висновок про концептуальну єдність (відповідність), інституціональну й функціональну кореспондованість положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель» від 9 липня 2022 р. № 2392-IX та директив 2010/31/ЄС і 2012/27/ЄС. Окремі виявлені відмінності не можна тлумачити як суперечності положень Закону вимогам відповідних директив.

Ключові слова: європейська інтеграція, право ЄС, директиви ЄС, енергетична ефективність, енергоефективність будівель, термомодернізація будівель, містобудівна діяльність.

01/2023

1 вкладені файли
28 лютого 2023
17:58

Анотація. Здійснено порівняння положень Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 р. № 2118-VIII (із змінами, внесеними згідно із законами № 199-IX від 17.10.2019 р., № 2392-IX від 09.07.2022 р.) та змісту директив Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС від 19.05.2010 р. про енергетичні характеристики будівель (нова редакція), 2012/27/ЄС від 25.10.2012 р. про енергоефективність, внесення змін до директив 2009/125/ЄС і 2010/3-/ЄС та про скасування директив 2004/8/ЄС і 2006/32/ЄС на предмет визначення необхідності подальшого удосконалення законодавства України у відповідній сфері. Зроблено висновок про концептуальну єдність (відповідність), інституціональну й функціональну кореспондованість положень аналізованого Закону та директив ЄС. Зауважено на окремих відмінностях положень аналізованого Закону та директив ЄС.

Ключові слова: європейська інтеграція, право ЄС, директиви ЄС, енергетична ефективність, енергоефективність будівель, термомодернізація будівель, містобудівна діяльність.

01/2023

1 вкладені файли
21 лютого 2023
13:03

Анотація. В аналітичній записці проаналізовано та узагальнено практику діяльності академій аграрних (сільськогосподарських) наук та інших наукових установ, які виконують завдання із наукового забезпечення розвитку агропромислового комплексу в низці європейських держав, а також практику використання ними земель сільськогосподарського призначення з науковою метою.

Ключові слова: академія сільськогосподарських наук, земля сільськогосподарського призначення, університет, аграрний інститут.

01/2023

1 вкладені файли