Усі документи


12 квітня 2024
10:43

Анотація. В аналітичній записці продовжено дослідження питання функціонування сержантського корпусу у збройних силах окремих держав-членів НАТО, його місця в системі військового управління Альянсу, завдань і функцій головних сержантів збройних сил окремих країн НАТО (еквівалентних їм посад, які в НАТО мають узагальнену назву Command Senior Enlisted Leader (CSEL) – старший лідер із числа рядового і сержантського складу командування), зокрема: старшого радника із числа рядового та сержантського складу Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США (Senior Enlisted Advisor to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff – SEAC), головного сержанта Збройних Сил Литви (Sergeant Major of the Lithuanian Armed Forces) та їх офісів – у порівняльному аспекті діяльності головного сержанта Збройних Сил України та підпорядкованого йому Управління по роботі із сержантським складом Збройних Сил України. Дослідження проведено з огляду на оновлене вітчизняне законодавство та уточнення інформації відносно: зв’язку старшого командувача сержантського корпусу (NCO) із головними сержантами або старшими радниками командувачів; діяльності офісу головного сержанта Збройних Сил США.

Ключові слова: збройні сили, НАТО, головний сержант, рядовий і сержантський склад, сержантський корпус.

03/2024

1 вкладені файли
11 квітня 2024
10:35

Анотація. В аналітичній записці досліджено досвід правового регулювання системи містобудівного контролю на прикладі Великої Британії (Англії та Уельсу), Швеції, Нової Зеландії та Австралії; загальний правовий статус суб’єктів, уповноважених на прийняття рішень із надання дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва в Новій Зеландії, Австралії, Швеції, Японії; основні засади страхування професійної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення контролю за будівництвом, на прикладі Великої Британії (Англії та Уельсу).

Ключові слова: система містобудівного контролю, державний архітектурно-будівельний контроль, будівництво, страхування професійної відповідальності, будівельні норми, містобудування.

03/2024

1 вкладені файли
08 квітня 2024
17:29

Анотація. Війна з Росією вимагає від України зусиль, спрямованих на трансформацію безпекового середовища, яке дозволить державі зберегти суверенітет, територіальну цілісність, підвищити захищеність кордонів і громадян та забезпечити сталий розвиток. В оглядовому досьє розглянуто моделі міжнародних договорів, угод, меморандумів, в яких регламентовані зобов’язання держав у безпековій сфері, зокрема питання гарантування цілісності й територіальної недоторканності держави союзниками (партнерами) у випадку збройного нападу. Акцентовано увагу на понятійно-категоріальному апараті таких міжнародних документів, формах реагування на зовнішні загрози, обсягу зобов’язань держав та умовах їх дотримання. Проаналізовані чинні міжнародні договори, зокрема й багатосторонні в рамках державних союзів (зокрема, США, Австралії – з іншими країнами), безпекові угоди України, а також договори, що втратили чинність, але є важливими для України у причинно-наслідковому та порівняльному аспектах.

Ключові слова: безпекові гарантії, безпекові договори, безпекові зобов’язання, міжнародні угоди, договори.

03/2024

1 вкладені файли
08 квітня 2024
17:17

Анотація. В аналітичній записці досліджуються актуальні питання та особливості законодавчого регулювання мобілізаційного резерву і служби в ньому в законодавстві держав-членів НАТО. У цьому контексті, насамперед, розглядаються питання комплектування мобілізаційного резерву, перебування та проходження служби в ньому, обов’язок / право проходити службу у військовому резерві, вікові вимоги для резервістів; випадки відстрочки; тривалість служби; покарання, передбачені для осіб, які ухиляються від проходження служби у військовому резерві; особливості мобілізації при оголошенні воєнного / надзвичайного стану через призму законодавства держав-членів НАТО.

Зазначені питання проаналізовано на прикладі законодавства таких держав-членів НАТО, як: США, Велика Британія, Туреччина, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Болгарія, Хорватія.

Ключові слова: військова служба, резерв, мобілізація, відстрочка від військової служби, держави-члени НАТО.

03/2024

1 вкладені файли
08 квітня 2024
12:34

Анотація. Проведено порівняльний аналіз і узагальнення законодавства зарубіжних держав, зокрема держав-членів ЄС, щодо особливостей створення та функціонування парламентських бюджетних офісів як незалежних фіскальних установ при парламентах.

Ключові слова: незалежна фіскальна установа, парламентський бюджетний офіс, фіскальна політика, бюджетна політика.

03/2024

1 вкладені файли
08 квітня 2024
12:28

Анотація. В інформаційній довідці викладено результати аналізу щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої протягом дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану на користь військовослужбовців, що не мають статусу учасника бойових дій.

Ключові слова: звільнення від оподаткування, благодійна допомога, військовослужбовці, воєнний стан, надзвичайний стан.

03/2024

1 вкладені файли
05 квітня 2024
05 квітня 2024
12:18

Анотація. В інформаційній довідці викладено результати аналізу необхідності внесення змін до правових та організаційних засад забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови й порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Ключові слова: професійні спілки, членство в профспілках, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, реєстр застрахованих осіб.

03/2024

1 вкладені файли