Усі документи


01 квітня 2024
16:26

Анотація. В інформаційній довідці проаналізовано доцільність уточнення норм закону про кримінальну відповідальність щодо виокремлення ознак спеціального суб’єкта корупційних та військових злочинів.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, корупційні злочини, військові злочини, спеціальний суб’єкт, воєнний стан, довічне позбавлення волі.

03/2024

1 вкладені файли
29 березня 2024
15:46

Анотація. Становлення ефективного правового регулювання підстав юридичної відповідальності за порушення порядку надання фінансових послуг без ліцензії актуалізують питання запровадження системи засобів державно-владного, примусового характеру, що можуть бути застосовані до правопорушників. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, адміністративні відповідальність, фінансові послуги, господарська діяльність, безліцензійна діяльність.

02/2024

1 вкладені файли
29 березня 2024
12:21

Анотація. У довідці розкрито аналіз запропонованих змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо врегулювання деяких питань простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану для окремих груп внутрішньо переміщених осіб.

Ключові слова: кредитування, внутрішньо переміщені особи, втрата працездатності, воєнний стан.

02/2024

1 вкладені файли
28 березня 2024
17:39

Анотація. В інформаційній довідці викладено окремі аспекти щодо механізму забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Акцентовано увагу на доцільності дотримання в національному законодавстві міжнародних стандартів соціального та правового захисту цієї категорії осіб. Здійснено аналіз положень законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав внутрішньо переміщених осіб» (реєстр. № 10405 від 12.01.2024).

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа (ВПО), гарантії забезпечення прав, переважне право на залишення на роботі, преференції зі сплати адміністративного збору.

02/2024

1 вкладені файли
28 березня 2024
13:14

Анотація. В аналітичній записці досліджено досвід зарубіжних держав щодо правового регулювання створення та функціонування інформаційно-комунікаційних систем у сфері містобудування (у тому числі, просторового планування територій), ведення обліку поштових адрес, будівель і споруд (зокрема, 3D моделей), підземних об’єктів, а також обліку й відображення інженерних мереж. Розглянуто правові засади розвитку інфраструктури (систем) геопросторових даних у Хорватії, Нідерландах, Литві, Естонії, Іспанії, Швеції, Фінляндії, Канаді.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні системи, містобудування, геопросторові дані, геопортал, підземні об’єкти, 3D моделі будівель та споруд, інженерні мережі.

02/2024

1 вкладені файли
27 березня 2024
11:41

Путівник системно інформує щодо прийнятих Судом ЄС рішень у лютому 2024 року, що тлумачать окремі положення актів права ЄС. 

Ключові слова: Європейський Союз, право Європейського Союзу, aquis Європейського Союзу, рішення Суду Європейського Союзу, європейська інтеграція.

03/2024

1 вкладені файли
27 березня 2024
11:25

Путівник системно інформує щодо прийнятих законодавчих та незаконодавчих актів ЄС у лютому 2024 року, ілюструє тенденції розвитку aquis ЄС та актуальні питання для держав-членів ЄС.

Ключові слова: Європейський Союз, право Європейського Союзу, aquis Європейського Союзу, законодавчі акти ЄС, незаконодавчі акти ЄС.

03/2024

1 вкладені файли
26 березня 2024
17:51

Анотація. Аналітичну записку присвячено журналістським стандартам і правилам професійної етики в умовах збройних конфліктів, якими керуються засоби масової інформації й об’єднання журналістів, зокрема у Великій Британії (Британська телерадіомовна корпорація – BBC, Мережа етичної журналістики – EJN) і США (Товариство професійних журналістів – SPJ). Акцентовано увагу на важливості наявності системи саморегулювання роботи журналістів щодо дотримання професійних і етичних стандартів роботи, закріплених у відповідних кодексах, правилах, рекомендаціях.

Ключові слова: журналістські стандарти, професійна етика, журналісти в умовах збройних конфліктів, BBC, EJN, SPJ.

02/2024

1 вкладені файли
26 березня 2024
17:35

Анотація. Аналітична записка містить результати порівняльного дослідження законодавства Ізраїлю, США, Іспанії, Великої Британії щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій, зокрема посмертного використання кріоконсервованих гамет і ембріонів для репродуктивних цілей. Проаналізовано концептуальні підходи до законодавчого регулювання відносин, які виникають у зв’язку з посмертним використанням репродуктивного матеріалу для народження дитини. Акцентовано увагу на проблемах законодавчого регулювання заходів щодо забезпечення права на генетичне батьківство / материнство та забезпечення прав народженої дитини. Узагальнено основні юридичні проблеми, пов’язані з посмертним відтворенням.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, репродуктивні права, посмертне використання репродуктивного матеріалу, батьківський проект, поінформована письмова згода.

02/2024

1 вкладені файли